Algemene Voorwaarden

Identiteit van de onderneming
Letali BV
Speeltuinlaan 1
2640 Mortsel
+32 3 321 38 93
BTW BE 0740.467.811

1. ALGEMEEN
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Letali zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Letali zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. PRODUCTEN
2.1 De aangeboden producten worden door Letali zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld op het internet en/of in schriftelijke aanbiedingen. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (b.v. kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Letali aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
2.2 Bij de metalen findings (bedels, onderdeeltjes, …) duidt de kleuromschrijving enkel voor het beschrijven van de kleur, niet van het materiaal. Alle metalen artikelen zijn nikkelvrij, met een gekleurde coating. Tenzij expliciet anders vermeld, betreft het dan ook geen edelmetalen, doch koperlegeringen met een gekleurde coating voor de afwerking, en zijn de onderdelen bedoeld voor fantasiejuwelen.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn per stuk (niet per paar), in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
3.2 Letali kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.
3.3 Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Letali zijn gepubliceerd.

4. AANBIEDINGEN
4.1 Alle aanbiedingen van Letali zijn vrijblijvend en Letali behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

5. BESTELLEN EN BETALEN
5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Letali. Letali behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Letali stelt hiervan de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk (per e-mail) op de hoogte.
5.2 Letali verzendt de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
5.3 Betalingsmethoden

  • Bancontact/Mister Cash
  • iDEAL
  • Visa / Mastercard / Maestro

5.4 Facturen dienen online in de shop aangevraagd te worden. Deze worden voor einde kwartaal steeds per mail bezorgd. Het laten aanpassen van facturen, het achteraf vragen van facturen (niet bij bestelling aangevinkt), het aanvragen van facturen na kwartaalafsluiting en dergelijke meer, valt ten koste van de aanvrager, tenzij het een fout van Letali betreft. De administratiekosten die hiervoor aangerekend worden zijn de reële kosten die Letali aan de boekhouder dient te betalen hiervoor; of, indien Letali BV de aanpassing zelf kan doen, een forfaitaire administratiekost van €5 per gevraagde aanpassing.

6. LEVERING
6.1 Letali streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 werkdagen. Letali kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de tijd die bpost doet over het afleveren van verzonden bestellingen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan bericht bij de gedeeltelijke levering, schriftelijk (op de bestelbon of per e-mail) of telefonisch.
6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.
6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is. In dit geval brengen we u op de hoogte hiervan uiterlijk op het moment van de gedeeltelijke levering. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Letali zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorgen.

7. VERZENDEN
7.1 Letali verzendt alle bestellingen via bpost tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Letali is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij bpost. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
7.3 Letali is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens. Extra kosten die hieruit voortkomen, zullen ten laste van de klant gelegd worden.

8. RETOURNEREN & HERROEPINGSRECHT
8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen retour sturen nadat u hierover contact heeft gehad met Letali. U dient hiervoor geen motief op te geven, en dient hiervoor geen boete te betalen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
8.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Letali retourneren.
8.1.2 De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling na retourzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening. De rest van het bedrag dat de consument desbetreffend betaald heeft, zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van de verstuurde producten, of de herroeping (indien nog geen producten verstuurd werden) door Letali teruggestuurd worden.
8.2 Voor retourneren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1 Artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn zoals cadeaubonnen zijn uitgesloten van retourneren.
8.2.2 Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen:

  • Onbeschadigd te zijn
  • Voorzien van originele verpakkingen, labels
  • Ongebruikt en niet bewerkt te zijn.

8.2.3 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
8.3 Letali behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.
8.4 Afgeprijsde producten nemen wij niet retour.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Iedere aansprakelijkheid van Letali voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Letali is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 Letali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Letali.
9.3 Op overeenkomsten tussen Letali (Bird’s Eye Chili BVBA) en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen enkel bedongen worden voor de rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden opgemaakt op 16 januari 2020